Thư cám ơn & tổng kết “Quỹ cứu trợ khẩn cấp Ba Làng” Sài Gòn

    “Xin cảm tạ Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban” (2 Cr [...]

Dự án bảo tồn và lưu trữ mọi hình ảnh về giáo xứ Ba Làng

Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều [...]

“Quỹ cứu trợ khẩn cấp Ba Làng” thông báo cứu trợ đợt 3 và 4

Mọi người thân mến Nhờ ơn Chúa và nhờ tình liên đới của anh chị [...]

Kỷ niệm khó phai của giáo dân xứ đạo Ba Làng trong ngày chào đón Sứ Thần Toà Thánh về thăm

Giáo xứ Ba Làng không chỉ đẹp về cảnh sắc Sơn Thuỷ Hữu Tình thiên [...]

Ông Đốc Kết lãnh đạo giáo dân Ba Làng chống lại phong trào “Văn Thân”

“Văn Thân” là phong trào của những nho sĩ trí thức nổi dậy để chống [...]

Thơ ca về Ba Làng: “Ngày xưa khiêng mắm, khiêng nước”

Nhớ ngày xưa chị em mình khiêng nước, Từ giếng ông Thanh về đến nhà. [...]

Từ điển Ba Làng- Việt, du khách ghé thăm Ba Làng cần tìm hiểu trước

Cổ Ngữ, Đặc Ngữ và Những Câu Ví Von của người Ba Làng, xứ đạo [...]

Kêu gọi đóng góp tư liệu cho trang web Cửa Bạng, Ba Làng

Người ta nói rằng: “Nếu Phát Triển mà không chú trọng tới việc Bảo Tồn [...]

Tại sao lại gọi là: Sung Mãn, Sung Thượng, Ngoại Hải, Như Xuân, Ba Làng?

Khi cha Đắc Lộ đến Cửa Bạng giảng đạo Công Giáo, không phải chỉ riêng [...]

Kết quả tổng kết Part6 Album “Người Ba Làng”

Giải Đặc Biệt: Bức ảnh ấn tượng nhất là của ông Bà Thanh Thực, giáo [...]