Sách quý: “Việt Nam giáo sử trọn bộ”, linh mục Phan Phát Huồn, Cssr

CLICK vào link bên dưới để đọc trực tuyến hoặc tải về máy (file nặng [...]

Cuộc truyền giáo ở Đông Kinh và Đông Dương- Các Thánh tử đạo xứ Annam thời vua Minh Mệnh

Lời người dịch: Bài báo này có tên tiếng anh là “Mission of Tongkikg and [...]

[Kỳ 4&5]”Cuộc Đấu Tranh Ba Làng 1954″ Giáo Dân Sắm Vũ Khí Tự Vệ

Cuộc Đấu Tranh Ba Làng 1954″ [Kỳ 4&5] Giáo Dân Sắm Thêm Vũ Khí Tự [...]

[Kỳ 3]”Cuộc Đấu Tranh Ba Làng 1954″, Chính Quyền Bắt Giáo Dân

“Cuộc Đấu Tranh Ba Làng 1954” [Kỳ 3] Chính Quyền Bắt Giáo Dân Sau cuộc [...]

[Kỳ 2] Cuộc đấu tranh Ba Làng 1954

📝 “Cuộc Đấu Tranh Ba Làng 1954” [Kỳ 2] Ngày đại hội của giáo xứ [...]

[Kỳ 1] Cuộc Đấu Tranh Ba Làng 1954

Cuộc Đấu Tranh Ba Làng 1954 [Kỳ 1] Giai Đoạn Chuẩn Bị Đại Hội Giáo [...]