Hôn nhân Công Giáo dưới cái nhìn tâm linh

Hôn nhân Công Giáo dưới cái nhìn tâm linh


5/13/2020 9:18:34 AM

Trong diễn văn bế mạc Thượng Hội Đồng về Gia Đình, đức Phan Xi Cô nói có 5 cơn cám dỗ mà các nghị phụ có thể đã trải qua và một trong số đó là “ Khuynh hướng muốn phá hủy sự thiện tức là nhân danh lòng từ tâm lừa đảo băng bó các vết thương mà trước đó không chữa chạy gì cả là chỉ trị các triệu chứng mà không chịu trị nguyên nhân và gốc rễ. Đây là cơn cám dỗ của người lo làm điều tốt ( do – gooders ) của người sợ sệt và của cả những người gọi là cấp tiến và duy tự do” ( Nguồn Vietcatholic News – Vũ Văn An 19/10/2014 – Thượng Hội Đồng về Gia Đình – Diễn Văn bế Mạc của đức Phan Xi Cô ).

honnhan.jpg

Lượt xem 119 Lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *