Nguồn gốc bản Kinh Thánh Bảy Mươi (LXX)

Bản dịch Kinh Thánh sớm nhất từ tiếng Hípri sang tiếng Hy Lạp ra đời [...]

Sáu bước để hiểu Kinh Thánh

(Six Steps To Understanding Scripture)

Phải đọc Kinh thánh thế nào?

..phải đọc Kinh thánh cách bình thản, không thiên kiến, có phê bình nhận định, [...]

Hàng tư tế và các lễ tế theo chương 6 sách Lêvi

Sách Lêvi chương 6 câu 1 đến chương 7 câu 18 là một thu thập [...]

Chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước

Khi tầm nguyên lịch sử chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta [...]

Mười Tám Chân Dung Đức Kitô Qua Dòng Lịch Sử

Tuy rằng "Đức Kitô hôm qua hôm nay và mãi mãi vẫn là một" (Dt [...]

Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Trong Lịch Sử Giáo Hội

Tân Ước đã cho chúng ta vài dữ kiện về mạc khải mầu nhiệm Thiên [...]

Hình ảnh Phục Sinh trong các Thánh Vịnh

Theo nhãn quan hiện đại, sống và chết ở hai đầu đối nghịch.

Hành trình Mùa Chay trong các Thánh Vịnh

Hai thánh vịnh rất khác nhau đã hình thành nên tâm điểm phụng vụ của [...]

Thần khí Chúa có sai đi không?

Có một bài thánh ca được nhiều người đón nhận và biết đến trong nhiều [...]