Ý nghĩa “màu sắc, kim loại và đá quý” trong Sách Khải Huyền

Ý nghĩa “màu sắc, kim loại và đá quý” trong Sách Khải Huyền


11/8/2011 3:16:16 PM

Dẫn nhập

08-Y-nghia-mau-sac.jpg

Đọc Sách Khải Huyền, độc giả sẽ thấy xuất hiện nhiều màu sắc (màu
trắng, màu đỏ, màu đen…), các loại đá quý và ngọc (cẩm thạch, bích ngọc, kim
châu, ngọc trai…) và các kim loại quý (vàng, bạc…). Có thể cách dùng màu sắc,
vàng bạc và đá quý là một trong những đặc điểm của Sách Khải Huyền, nhưng chúng
có ý nghĩa gì? Khi sử dụng vàng và đá quý để mô tả triều đình Thiên Quốc và
Thành Giê-su-sa-lem mới, người thuật chuyện muốn nói gì với độc giả? Sau khi đã
tìm hiểu các con số trong Sách Khải Huyền và ý nghĩa của chúng, bài viết này bàn đến ý nghĩa
của màu sắc, kim loại và đá quý trong Sách Khải Huyền để phần nào trả lời những
câu hỏi trên. 

Bài viết gồm hai phần chính. Phần I sẽ liệt kê các nơi xuất hiện
(1) màu sắc, (2) các loại đá, ngọc và (3) kim loại. Phần II sẽ giải thích vắn
tắt ý nghĩa của màu sắc, đá và kim loại quý. Phần kết luận sẽ nhắc lại bối cảnh
lịch sử của Sách Khải Huyền và nối kết đề tài màu sắc, kim loại và đá quý với
thực tế lịch sử thời đó để tìm ra thông điệp thần học của đề tài này dành cho
độc giả.

I. Các loại màu sắc, đá và kim loại quý

Số lần xuất hiện các từ ngữ trong Sách Khải Huyền đã cho thấy phần
nào tầm quan trọng của đề tài. Từ đó độc giả có thể đọc bản văn và tìm hiểu đề
tài màu sắc, đá và kim loại quý trong bối cảnh văn chương của nó.

Tiếng Hy Lạp dùng tính từ (adjective) hay danh từ (noun) để nói về
cùng một kim loại hay đá quý. Chẳng hạn, kim loại vàng (gold) được dùng nhiều
nhất trong Sách Khải Huyền (22 lần) với ba từ Hy Lạp: (1) Danh từ khrusos
(vàng, gold) xuất hiện 2 lần. (2) Danh từ khrusion (vàng ròng, pure gold) xuất
hiện 5 lần. (3) Tính từ khrusous (bằng vàng) xuất hiện 15 lần (xem chi tiết
trong liệt kê dưới đây). Các từ Hy Lạp của các màu sắc, đá, kim loại được trình
bày trong Phụ lục 2 “Một số từ ngữ trong Khải Huyền” ở cuối Sách Khải Huyền Hy
Lạp – Việt. Sau đây sẽ liệt kê tất cả màu sắc, đá quý và kim loại xuất hiện
trong Sách Khải Huyền, các từ ngữ được sắp xếp theo thứ tự a, b, c…

1. Màu sắc

Đen (black), xuất hiện 2
lần: 6,5.12. – Trong đó, ngựa đen, 1 lần (6,5). – Mặt trời tối đen, 1 lần
(6,12).

Đỏ như lửa (red as fire),
xuất hiện 2 lần: 6,4; 12,3. – Trong đó, con ngựa đỏ như lửa, 1 lần (6,4). – Con
Mãng Xà đỏ như lửa, 1 lần (12,3).

Đỏ thẫm (red, scarlet), xuất hiện 4 lần: 17,3.4; 18,12.16. – Trong đó, Con
Thú màu đỏ thẫm, 1 lần (17,3). – Người đàn bà mặc áo đỏ thẫm, 1 lần (17,4), và
vải đỏ thẫm, 2 lần (18,12.16), người đàn bà này ngồi trên Con Thú (17,3).

Đỏ tía (purple), xuất hiện
2 lần: 17,4; 18,16. – Trong đó, áo đỏ tía, 1 lần (17,4). – Vải đỏ tía, 1 lần
(18,16).

Màu huỳnh ngọc (hyacinth-colored),
xuất hiện 1 lần: 9,17.

Màu lửa (fiery), xuất hiện
1 lần: 9,17. – Ngựa mặc áo giáp màu lửa.

Tinh khiết, tinh ròng, trong suốt, tinh tuyền, thanh sạch (clean,
pure), xuất hiện 6 lần: 15,6; 19,8.14; 21,18a.18b.21.

Trắng (white), xuất hiện
16 lần: 1,14a.14b; 2,17; 3,4.5.18; 4,4; 6,2.11; 7,9.13; 14,14; 19,11.14a.14b;
20,11. – Trong đó, tóc trắng, 1 lần (1,14). – Len trắng, 1 lần (1,14). – Sỏi
trắng, 1 lần (2,17). – Áo trắng, 7 lần (3,4.5.18; 4,4; 6,11; 7,9.13). – Ngựa
trắng, 3 lần (6,2; 19,11.14). – Mây trắng, 1 lần (14,14). – Vải gai mịn màu
trắng, 1 lần (19,14). – Ngai màu trắng, 1 lần (20,11).

Trong suốt (transparent),
xuất hiện 1 lần: 21,21.

Xanh, xanh nhạt (yellowish green,
light green), xuất hiện 3 lần: 6,8; 8,7; 9,4. – Trong đó, ngựa màu xanh nhạt, 1
lần (6,8). – Cỏ xanh, 1 lần (8,7). – Mọi loài xanh tươi trên mặt đất, 1 lần
(9,4).

2. Các loại đá, ngọc

Bích ngọc (emerald)

– Bích ngọc, bằng bích ngọc, (tính từ), xuất hiện 1 lần: 4,3.

– Bích ngọc (emerald), 1 lần: 21,19.

Cẩm thạch (marble), xuất
hiện 1 lần: 18,12.

Đá (stone)

– Đá (stone), xuất hiện 8 lần: 4,3; 17,4; 18,12.16.21;
21,11a.11b.19.

– Đá quý (precious stone), xuất hiện 5 lần: 17,4; 18,12.16; 21,11;
21,19.

Hoàng ngọc (topaz), xuất hiện
1 lần: 21,20.

Huỳnh ngọc (jacinth), xuất
hiện 1 lần: 21,20.

Kim châu (chrysolite), xuất
hiện 1 lần: 21,20.

Kim lục (chrysoprase),
xuất hiện 1 lần: 21,20.

Lam ngọc (sapphire), xuất
hiện 1 lần: 21,19.

Lục châu (beryl), xuất hiện
1 lần: 21,20.

Lục ngọc (chalcedony), xuất
hiện 1 lần: 21,19.

Mã não (sardonyx), xuất
hiện 1 lần: 21,20.

Ngọc thạch (jasper), xuất
hiện 4 lần: 4,3; 21,11.18.19.

Ngọc trai (pearl), xuất hiện
5 lần: 17,4; 18,12.16; 21,21a.21b.

Pha lê (rock crystal),
xuất hiện 2 lần: 4,6; 22,1.

Tử ngọc (amethyst), xuất
hiện 1 lần: 21,20.

Xích não (carnelian,
sardius), xuất hiện 2 lần: 4,3; 21,20.

3. Kim loại

Bạc (silver)

– Bạc, bằng bạc (tính từ), xuất hiện 1 lần: 9,20

– Bạc (silver), xuất hiện 1 lần: 18,12

Đồng đỏ (gold ore,
bronze), xuất hiện 2 lần: 1,15; 2,18.

Sắt, bằng sắt (tính từ), xuất
hiện 4 lần: 2,27; 9,9; 12,5; 19,15.

Vàng (gold)

– Vàng (gold), xuất hiện 2 lần: 9,7; 18,2.

– Vàng ròng (pure gold), xuất hiện 5 lần: 3,18; 17,4; 18,16;
21,18.21.

– Vàng, bằng vàng (tính từ) xuất hiện 15 lần. – Trong đó mô tả:
Bàn thờ bằng vàng, 2 lần: 8,3b; 9,13. – Bình hương bằng vàng, 1 lần: 8,3a. –
Cây sậy bằng vàng, 1 lần: 21,15. – Chén bằng vàng, 3 lần: 5,8; 15,7; 17,4. –
Đai bằng vàng, 2 lần: 1,13; 15,6. – Tượng thần bằng vàng, 1 lần: 19,20. – Triều
thiên bằng vàng, 2 lần: 4,4; 14,14; (9,7 danh từ). – Trụ đèn bằng vàng, 3 lần:
1,12.20; 2,1.

II. Ý nghĩa màu sắc

1. Màu trắng

a) Biểu tượng thế giới của Thiên Chúa (tóc trắng, mây trắng, ngựa
trắng, ngai màu trắng).

b) Biểu tượng sự sống lại (đoàn người mặc áo trắng).

c) Biểu tượng sự chiến thắng (sỏi trắng, áo trắng).

2. Trong suốt, tinh khiết

Biểu tượng sự trang nghiêm, lộng lẫy, xứng đáng. Thành
Giê-ru-sa-lem mới bằng vàng ròng, giống như thuỷ tinh trong suốt (21,21). Vị
Hôn Thê mặc áo vải gai mịn, sáng chói, tinh tuyền (19,7-8).

3. Màu đỏ

Gam màu đỏ (đỏ thẫm, đỏ tía, đỏ như lửa, màu lửa, màu huỳnh ngọc)
là màu của máu. Gam màu này ám chỉ chiến tranh, thế lực sự ác và tội lỗi. Sách
Khải Huyền dùng màu đỏ để ám chỉ thế lực của đế quốc Rô Ma với hai khía cạnh:
a) Chiến tranh, bạo lực, bách hại và giết chết.

b) Đời sống xa hoa và sa đọa qua hình ảnh người đàn bà mặc áo đỏ
tía và đỏ thẫm (17,4) ngồi trên Con Thú (17,3).

4. Màu đen

Màu đen biểu tượng những tai hoạ (ngựa đen) và các tai ương (mặt
trời đen).

5. Màu xanh nhạt

Ngựa màu xanh nhạt (6,8) là màu của xác chết, ám chỉ chết chóc.

6. Các loại ngọc quý và vàng ròng

Màu sắc của các loại đá quý, các loại ngọc được Sách Khải Huyền sử
dụng để mô tả Thành Giê-ru-sa-lem mới. Tác giả kể ở 21,10-11: “10bVị Thiên sứ
chỉ cho tôi Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem xuống từ trời, từ Thiên Chúa, 11có
vinh quang của Thiên Chúa, ánh quang của Thành giống như đá quý, như đá ngọc
thạch trong suốt tựa pha lê.”

Trong đoạn văn 21,18-21, tác giả mô tả vật liệu để xây dựng Thành
Giê-ru-sa-lem mới là vàng ròng và các loại ngọc: “18Vật liệu của tường Thành là
ngọc thạch và Thành bằng vàng ròng giống như thủy tinh trong suốt. 19Các nền
móng của tường Thành được trang trí bằng mọi thứ đá quý: Nền móng thứ nhất,
ngọc thạch, thứ hai, lam ngọc; thứ ba, lục ngọc, thứ tư, bích ngọc; 20thứ năm,
mã não; thứ sáu, xích não; thứ bảy, kim châu; thứ tám, lục châu; thứ chín,
hoàng ngọc; thứ mười, kim lục; thứ mười một, huỳnh ngọc; thứ mười hai, tử ngọc.
21Mười hai cổng là mười hai viên ngọc trai, mỗi một cổng làm từ một viên ngọc
duy nhất. Quảng trường của Thành bằng vàng ròng như thủy tinh trong suốt.”
(21,18-21).

Mười hai loại đá quý và màu sắc của chúng, cùng với mười hai viên
ngọc trai và vàng ròng biểu tượng cho sự vững chắc, huy hoàng, rực rỡ của “vinh
quang Thiên Chúa” (21,11); đồng thời diễn tả sự hoàn hảo, thịnh vượng và hạnh
phúc của thực tại cánh chung.

7. Vàng và vật dụng bằng vàng

Trong các màu sắc, kim loại, đá quý và các loại ngọc được nói đến
trong Sách Khải Huyền, kim loại vàng (gold) xuất hiện nhiều nhất (22 lần), kế
đến là màu trắng (16 lần). Trong thế giới thuộc về Thiên Chúa, các vật dụng
được làm bằng vàng: Bàn thờ bằng vàng (8,3b; 9,13), bình hương bằng vàng
(8,3a), trụ đèn bằng vàng (1,12.20; 2,1), triều thiên bằng vàng (4,4; 14,14;
9,7). Vật dụng bằng vàng bày tỏ sự phú quý, lộng lẫy, nhằm diễn tả sự trang
trọng, uy nghi và uy quyền của Thiên Chúa.

Cũng như các vua chúa trần gian sử dụng vàng, bạc, đá quý để bày
tỏ vương quyền và sức mạnh, các thị kiến mô tả triều đình Thiên Quốc cũng dùng
vàng, bạc, đá quý để biểu tượng cho vương quyền và sức mạnh của Thiên Chúa và
của Đức Ki-tô. Trong Sách Khải Huyền, Con Chiên là Đức Ki-tô có tước hiệu: “Vua
các vua, Chúa các chúa” (19,16). Vì thế, sự giàu có, huy hoàng, uy quyền và sức
mạnh của các hoàng đế Rô Ma và của các vua chúa trần gian không thể so sánh
được với Người. Quyền năng và uy lực của Đức Ki-tô vượt trên quyền hành và sức
mạnh của Xa-tan (12,3) và của Con Thú (13,1).

Kết luận

Sách Khải Huyền được viết ra cho bảy Hội Thánh ở Tiểu Á trong hoàn
cảnh bị đế quốc Rô Ma bách hại. Các hoàng đế Rô Ma buộc mọi người trong đế quốc
tôn thờ hoàng đế như một vị thần (xem ý nghĩa mã số 666 hay 616) qua những nghi
thức tôn thờ hoàng đế công khai. Các Ki-tô hữu không chấp nhận tôn thờ hoàng
đế. Họ chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa, nên bị bách hại và bị giết chết.

Câu hỏi đặt ra là số phận những Ki-tô hữu bị giết chết vì trung
tín với niềm tin vào Đức Ki-tô sẽ ra sao? Trong lúc thế lực sự dữ đang thi thố
sức mạnh trong lịch sử, Thiên Chúa đã làm gì để bảo vệ người tin? Uy quyền và
sức mạnh của Thiên Chúa so sánh như thế nào với sự giàu sang và thế lực của đế
quốc? Ai thực sự là kẻ chiến thắng, khi trong thực tế, các Ki-tô hữu là những
kẻ yếu thế và thất bại, bằng chứng là họ bị bắt và bị giết chết?

Trong bối cảnh này, Sách Khải Huyền dùng đề tài “màu sắc, đá và
kim loại quý” để đặt song song hai thực tại: “Thực tại lịch sử” và “thực tại
mặc khải”. Bản văn hàm ý so sánh triều đình đế quốc Rô Ma với triều đình Thiên
Quốc; so sánh sức mạnh và uy quyền của các hoàng đế Rô Ma với sức mạnh và uy
quyền của Thiên Chúa và của Con Chiên là Đức Ki-tô. Sách Khải Huyền cho thấy:
Không có sự huy hoàng lộng lẫy nào ở trần gian (cụ thể là các cung điện của
hoàng đế Rô Ma) có thể so sánh với sự sang trọng và rực rỡ của Thành
Giê-su-ra-lem mới. Không có sức mạnh nào của các vua chúa trần gian (cụ thể là
các vua chúa trong đế quốc Rô Ma) có thể so sánh với sức mạnh và vương quyền
của Đức Ki-tô. Bởi vì Người là “Vua các vua, Chúa các chúa” (21,16), Người là
“An-pha và Ô-me-ga” (22,13), là “Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng” (1,17; 2,8), “Đấng
là Khởi Nguyên và Tận Cùng” (22,13). Như thế, Thiên Chúa và Con Chiên bị sát tế
là Đức Ki-tô, mới thực sự là Chúa của lịch sử. Những mặc khải này là nguồn động
viên lớn lao cho các Ki-tô hữu trong hoàn cảnh khó khăn thử thách.

Tóm lại, đề tài “màu sắc, đá và kim loại quý” là một đặc trưng độc
đáo của Sách Khải Huyền, nhằm chuyển tải đến độc giả thông điệp thần học: Người
Ki-tô hữu sống trong trần gian có cơ sở để tin tưởng và cậy trông vào quyền
năng và sức mạnh của Thiên Chúa. Cho dù họ bị giết chết, nhưng họ thực sự là
những kẻ chiến thắng và sống hạnh phúc. Sách Khải Huyền mô tả cuộc sống của
những kẻ trung tín với Đức Ki-tô cho đến cùng, với những lời đầy khích lệ như
sau:

Kh 7,14-17: “14Họ là những người đã đến từ cơn thử thách lớn lao,
họ đã giặt áo của họ và tẩy trắng áo mình trong máu của Con Chiên. 15Vì điều
này, họ ở trước ngai Thiên Chúa, thờ phượng Người ngày và đêm trong Đền Thờ của
Người, và Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người trên họ. 16Họ sẽ không còn
phải đói, không còn phải khát, mặt trời cũng như mọi sức nóng không còn đổ
xuống trên họ nữa. 17Vì Con Chiên ở giữa ngai sẽ chăn dắt họ và dẫn đưa họ tới
nguồn nước sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau mọi giọt lệ trên mắt họ.”

Ước gì, độc giả tìm được nguồn khích lệ và động viên khi đọc Sách
Khải Huyền, để từ đó xác tín, cam đảm và trung kiên khi gặp thử thách trong
cuộc sống. Những lời mặc khải mạnh mẽ trong Sách Khải Huyền làm cho độc giả
nhận ra rằng: Dù hoàn cảnh có bi đát như thế nào đi nữa, người tin vẫn có lý do
để hy vọng và cậy trông. Trong mọi gian nan, thử thách, người tin vẫn có bình
an, thứ bình an đích thực Đức Giê-su ban tặng. Bình an của Đức Giê-su không làm
biến mất những thử thách, nhưng là bình an ngay giữa cơn thử thách. Đó là thứ
bình an có khả năng làm cho người tin đứng vững và vượt qua mọi gian nan, khốn
khó./.

Ngày 06 tháng 11 năm 2011

Giu-se Lê Minh Thông, O.P.

Lượt xem 111 Lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *