Truyền thuyết về Ghẹ Thánh Giá và viên sỏi trong đầu con cá Uốp

Người ta truyền tụng rằng: Thánh Phanxico Xavie, một nhà truyền giáo Tây Phương, trên đường đến Đông Phương giảng đạo thì tầu của Ngài gặp cơn bão lớn khi đến Cửa Bạng. Trong lúc Ngài đang lần chuỗi cầu cho sóng biển yên lặng, một cơn sóng lớn đánh rơi cỗ tràng hạt của Ngài xuống biển. Ngài truyền cho con cá Uốp lấy giúp nhưng nó không nghe lời và bỏ đi.

Liền sau đó, một con ghẹ dùng càng cắp cỗ tràng hạt đem lên trao cho Ngài. Thánh Phanxico Xavie nhận lại cỗ tràng hạt và chúc lành, làm dấu Thánh Giá trên lưng con ghẹ. Từ đó, hình Thánh Giá in đậm trên lưng loài ghẹ này, người Ba Làng gọi loại ghẹ này là “Ghẹ Thánh Giá”.

Lại nói về con cá Uốp không chịu vâng lời Thánh Phanxico Xavie, Thánh nhân đã đặt vào óc nó một hòn sỏi, để dòng dõi nó muôn đời bị nguyền rủa là ngu si. Ngày nay, mỗi khi chúng ta ăn đầu loài cá Uốp này, sẽ thấy trong đầu của nó đúng là có một viên sỏi khá to, gợi nhớ đến giai thoại thú vị này!

Người ta lấy làm lạ! Tại sao loại ghẹ này chúng chỉ sinh sống ở khu vực chung quanh gần biển Ba Làng, mà ở những nơi xa không có loại ghẹ như thế. Khi chúng sinh nở, con cháu của chúng cũng đều mang hình Thánh Giá trên lưng, và chúng chỉ sinh sống gần khu vực biển Ba Làng mà không đi xa ra các vùng khác! Các nhà khảo cứu đến Ba Làng thường cố tìm kiếm vỏ ghẹ Thánh Giá đem về nghiên cứu hoặc làm kỷ niệm.

Hiện nay, trên trần nhà thờ của xứ Ba Làng còn lưu lại hình vẽ về loài Ghẹ Thánh Giá này để con cháu đời sau khắc ghi về một giai thoại độc đáo trong tiến trình lịch sử phát triển đạo Công Giáo tại mảnh đất cha ông.

Lượt xem 379667 Lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *