ĐGM Luy Nguyễn Anh Tuấn nói về “Ngoại tình và Tha thứ”

ĐGM Luy Nguyễn Anh Tuấn nói về “Ngoại tình và Tha thứ”


6/8/2020 11:58:48 AM

Ngoại tình là một trong hai nguyên nhân đứng hàng thứ đầu của li dị (gần 26%) theo thống kê các tòa án nhân dân các cấp (Hà nội mới Online ngày 6.7. 2011).

thathu.jpg

Lượt xem 106 Lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *