Chúa Giêsu có uống rượu không?

Chúa Giêsu có uống rượu không?


5/6/2014 4:27:37 PM

Rõ ràng Chúa Giêsu uống cũng kha khá nên có lần bị buộc tội là “tay ăn nhậu”.

jesus.jpg  

Chính Ngài đã có lần phàn nàn rằng: “Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (Lc 7,34). Chúa Giêsu bị buộc tội “ăn nhậu” là như thế đó.

Tiếng Hy Lạp dùng để chỉ người ăn nhậu là “oinopotes”, nghĩa là người uống nhiều rượu. Phần đầu của từ này là “oinos”, tiếng Hy Lạp có nghĩa là rượu nho, được sử dụng nhiều lần trong Kinh Thánh.

Nhiều người nói rằng Chúa Giêsu chỉ uống nước nho ép hoặc phải là rượu nho chưa lên men. Nhưng nếu chỉ có thế thì tại sao Ngài bị buộc tội ăn nhậu? Các đoạn Kinh Thánh khác dùng từ “oinos” để chỉ rượu nho lên men chứ không phải nước nho ép.

Chẳng hạn như câu “Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai” (Mt 9,17; xem thêm Mc 2,22; Lc 5,37-38). Bầu da cũ bị nứt vì men – chất xúc tác để làm dậy men – đây là tác nhân chính làm căng và nứt bầu da cũ.

Tương tự như vậy, có câu “Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: “Rượu cũ ngon hơn.“” (Lc 5,39). Ngay thời Tân Ước mà còn biết rượu sẽ ngon hơn khi ủ lâu ngày; nước nho ép mà để lâu chỉ có nước đem đi đổ.

Cựu Ước cũng bàn luận về rượu nho. Từ “rượu nho” được dịch từ tiếng Do Thái là “yayin”, rượu nho lên men. Cách dùng từ này trong những đoạn sau đây nói về rượu nho lên men:

 

• Phải, lòng dạ tôi như rượu ứ đầy, làm nứt vỡ các bầu da mới. (G 32,19).

 

• Đĩ điếm, rượu và rượu mới làm dân Ta mất trí. (Hs 4,11). Nước nho ép thì có làm ai mất trí đâu? Lưu ý rằng “rượu mới” được dịch từ tiếng Do Thái là “tiyrowsh”, cũng là từ chỉ rượu nho không lên men. Chẳng hạn, Ds 18,12: “Tất cả tinh dầu hảo hạng, mọi thứ rượu mới và lúa miến tốt nhất, tức là những của đầu mùa người ta dâng lên Đức Chúa, Ta đều ban cho ngươi.” Hoặc Đnl 14,23: “Anh em sẽ dùng trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ở nơi Người chọn cho Danh Người ngự, thuế thập phân lúa mì, rượu mới, dầu tươi của anh em, và những con đầu lòng trong đàn bò và đàn chiên dê của anh em, để mọi ngày anh em học cho biết kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em”. Nhưng rõ ràng ở đây không hiểu theo ý đó, nói nôm na là “rượu không độ” thì chẳng làm ai mất trí!

 

• Hỡi những kẻ say sưa, hãy tỉnh dậy và than khóc. Hết mọi tay bợm rượu, rú lên đi vì chẳng còn nước nho nữa: nước nho kề miệng đã bị giựt mất rồi! (Joel 1:5). Nước nho ép mà bị giựt khỏi tay bợm nhậu thì hắn cũng đâu có đếm xỉa gì! “nước nho” ở đây là dịch từ tiếng Do Thái “aciyc”, cũng là từ chỉ rượu không lên men, nhưng ý nghĩa ở đây thì cũng không muốn nói đến thứ rượu này!

 

Jim Blackburn

 

Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ

Lượt xem 137 Lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *